Veilig werken met de motorheggenschaar

 

Doelgroep

Personen die regelmatig snoeiwerkzaamheden uitvoeren  met de motorheggenschaar.

Doel

De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde wijze te snoeien,veilig te werken en onderhoud aan de machine uit te voeren.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Onderhoud en beheer heggen en hagen

Landschapsbeheer

Onderhoudsbeelden

Snoeitechniek

Arborichtlijnen

Veiligheid

Onderhoud machine

Slijpen van de messen

 

Locatie

Op eigen bedrijf of op locatie van Leo Korthof Opleidingen.

  • Beekhoeve Kamerik en
  • Belevenissenbos Lelystad

Het materiaal voor de cursus zoals veiligheidskleding en machines kunnen door ons geleverd worden.